VARİS (Toplardamarların bozulması)

Bacaklardaki toplardamarlar, bilinçli yaşanmadığı ve beslenilmediği tak dirde hastalanırlar. İyi idare edilirse, bacaklar insanı hayatın sonuna kadar go türür. Fakat zamanımızdaki beslenme hataları veya hareket ve yürüme azlığı genellikle daha genç yaşlarda bacak toplardamarların hastalanmasına neden olmaktadır. Bacaklar yürüme (günde en az 2 km) koşma ve zıplama için kuy vetli bir şekilde yapılmışlardır ve damarların çalışma sistemide bu hareketlere göre ayarlanmıştır. Her gün yeterince hareket ettirilmezlerse, bacak toplardamarı bozulur. Zamanımızda en yakın bir yere bile vasıta ile gidilmekte; merdiven yerine asansör tercih edilmektedir. Ayrıca çalışma yerlerinde, ayakta duranlarda çoktur. Bir de kadınlarda sık sık çorap bağı, korse, sıkan ayak kabı gibi şeyler toplardamarın çalışmasını azaltmaktadır. Yenilen aşırı yağlı ve şekerli gıdalar, kanı katılaştırmakta ve böylece bunlar da ulaşımı güçleştirmektedir.

Bu menfi etkenler, bilhassa ayak ve bacak toplardamarlarında kan dolaşımını yavaşlatır; Toplardamarlar içerisinde kan toplanır, onları genişletir ve yumuşaklığını kaybettirir. Bunun sonucunda akşam yatınca bacaklarda baldırlarda ve kalçalarda ağrılar belirir. Ayaklarda yanma ve makatta kaşıntı olur. Bu kimselerin bacakları muayene edildiğinde, dizden aşağı bacakların arka tarafından toplardamarların 3-5 cm’lik siyah iplikler haline geldiği ve şişdiği görülür. Yer yer damarlar üzerinde düğümler meydana gelir. Çocukluğu az hareketli geçmiş, az yürümüş, çoğu yere vasıta ile kızlar evlendiklerinde, hamilelikleri sırasında kolayca varis olurlar. Zira toplarda marlar buna önceden yatkındır. Hamileliğin verdiği dolaşım bozukluğu bi nince varis ve hemoroid onaya çıkar. Akşamları kan dolaşımı iyice ağırlaştığı için ayak ve bacaklar gülle gibi ağırlaşırlar. Şiş kısımlarda deri gittikçe gerilir, şişen kısımlar içten dıştan çok ağrır. Hamilelik sırasında birde aşırı et ve şeker gibi kanı katılaştıran şeyler yenince veya vücutta fazla üre bırakan şey ler yenince varis ve hemoroid daha erkenden çıkar ve daha azgın hal alır. Bu arada böbrek ve karaciğeri sağlıklı olmayan veya bu organlan yoran yiyecekleri fazla yiyenlerde kan daha kirli olur ve dolaşım zorlaşır, bunlarda da varis veya hemoroid erken çıkar ve fazla zararlı olur.

Bu nedenlerle toplardamarlarda dolaşımı yeterli olmayan kimselerin ayakları daima üşür. Soğuktan bazı kısımları geçici felç olur. Ayaklarındaki üşüme dizlere kadar çıkar ve dolaşım iyice yavaşlayarak toplardamarlar, kanla dolar ve şişer.

Kan dolaşımı normal olmayınca o kısımlarda biriken pislikler ve karbon dioksit gazı, kan tarafından alınıp götürülemez ve oradaki kasların beslenme si ve temizlenmesi tam olmaz. Böylece bacak, baldır ve kalçada kramplar meydana gelir.

Aşırı alkol ve sigara kullanlarda kan fazla pislenir. Ayrıca alkol, toplarda marlar sinirlerini uyuşturarak onların çalışmasını önler. Bira, damarların yağlanmasını artırarak dolaşımın yavaşlamasına neden olur.

Uzun süre varis çekilince, baldırlarda ödem meydana gelmeye başlar. Zira dolaşımı yavaşlayan kandaki su, kaslar arasına sızmıştır.

Varisli kısımlarda kaslar ve cilt, iyi beslenmediği için korkunç bir kaşın ti ve ekzamaya neden olur. Bu durum zamanla bacağın bozulmasına ve filbacaklılığın meydana gelmesine neden olur. Bu kısımda deri ölür ve kösele gi bi sertleşir. Varisli kısımda deri, soluk-sarı bir renk alır.

Varisli kısmın üzerin deki deri iyi beslenemediğinden ve kaşıntı yaptığı için, sık sık kaşınması so nucu kolayca yırtılır ve oradan da mikrop girer. Deri dayanıklılığını kaybet tiği için bir yerde başlayan enfeksiyon etrafa yayılır ve varisli bacak bir süre sonra yara-bere içinde kalır. Bu yaralar içe doğru derinleşir ve çukur birhal alır. Bazen yara, kemiğe kadar açılır. Bu kısımlarda beslenme ve temizlenme iyice bozulduğu için hasta kısımlar kansere çevrilebilir. Varisli kısımda baş layan ekzama, ayaktan dize kadar yayılır, şiddetli kaşınır, yanar. Meydana gelen ekzama kuru veya sulu olur.

Varis denince genellikle bacaklardaki varis anlaşılır ve ve yukarda izah ettiğimiz de daha çok bacak varisine aittir. Bu arada toplardamarlara zararlı yiyecek ve hareketler, vücudumuzda diğer yerlerdeki toplardamarları da etki ler ve onların da az veya çok hastalanmasına ve varis olmasına neden olurlar.

Örneğin:

-Makatta, kalın bağırsağın makata yakın kısmındaki toplardamarlarda varis olur ve buna hemoroid adı verilir.

– Erkeklerde, husyelerinin karın içerisinde sperm taşıyan ince borular vardır. Bu boruların etrafındaki toplardamarlarda da varis olur. Bu damarlar da ağrıya sebep olur. Daha sonra kan dolaşımı aksadığı için torbalarda şişme ye ve ağrıya yol açar.

-Hanımlarda vajina ve rahimdeki toplardamarlarda varis olur. O kısım larda şiddetli kaşıntı ve ağrılara neden olur (histerik kadın intibaini uyarır. Aslında dert başkadır; toplardamar hastalığıdır). Erkek ve kadınlarda mesne içerisindeki toplardamarlarda varis olur ve mesane boşalma görevini tam yapamaz hale gelir. –

-Yutak ve gırtlaktaki toplardamarlarda da varis belirir; ses değişir ve yutma zorlaşır. Tüm bunlar, oralardaki toplardamarların,beslenme ve diğer sağlık kaidelerine uymama sonucunda, sağlığın kaybedilmesi ve pis kan dolaşı minin bozulmasından ileri gelir. Tedavisi Varis tedavisi denilince daha çok bacaklardaki varis anlaşılır ve aşağıda verilen izahat bacaklar içindir. Kara kan damarları kolay kolay bozulmaz; tedavileri de hemen bir kaç günde yapılmaz. bir süre emek çekmek gerekir. Hastalık geçtikten sonra da bu tedavilere ve bilhassa beslenme ve hareket ko nularına çok önem vermelidir. Banyo: Bu amaçla şunlar yapılmalıdır: Ayaklar dize kadar akşamları 10-15 dakika soğuk suya sokulmalıdır. Haftada 3 gün yine bir kova su 40°C kadar ısıtılmalı ve içerisine bir fin can soda ve yarım fincan da dövülmüş şap katıp eritilmeli, 15 dakika bacaklar dize kadar bu suda tutulmalıdır. Varis, baldıra kadar çıkmış ise bu su banyoları küvet içerisinde yapılmalıdır.

Yürüyüş: Varisin baş oluş nedeni, her gün yeterince yürümemekten ileri gelir. Bu hatayı gidermek ve meydana gelmiş varisi geçirmek üzere aşağıdaki esaslar dairesinde muntazaman yürüyüş yapmak şarttır. İlk 3 gün günde 1 saat yürü yüş yapılacaktır. Bu 10’ar dakikadan 6 defa olabilir veya 5’er dakikalık 12 yürüyüş halinde olabilir. Yaş ve hastalık derecesine göre ayarlanır ve yürüyü şe başlanır. Dakikada 110-120 adım atacak şekilde hızlı yürümeye gayret edilmelidir. Yavaş yürüyüşün bir faydası olmaz. Hızlı yürüme, kasları ve kan dolaşımını zorlar. 3 gün sonunda günlük yürüyüş miktarı yarım saat daha art tırılır. Böylece her 3 günde bir arttırmak suretiyle günde 2-2.5 saat yürür ha le gelinmelidir. Yürümeler sırasında bacaklarda yorgunluk ve ağrı hissedilin ce durulmalı, kabilse uzanarak, değilse, oturarak dinlenilmelidir. Ayakta di kilmemelidir. Hastalık geçtikten sonra da yürüyüşlere devam ederek, bacak ların tekrar hastalanması önlenmelidir.

Masaj: Bacaklara masaj, 2 ayrı şekilde tatbik edilir: – Önce hasta yüz üstü yatırılır ve elin yanları ile hasta kısımların her tarafını hafif hafif ama süratli vurularak masaj yapılır. Bu vurmalar şiş miş damarlar üzerine gelmemelidir. Daha sonra tüm hasta kısımlardaki kaslar, hafif hafif çimdiklenerek sıkılır. 5-10 dakika kadar buna devam ettikten sonra; – Eller zeytinyağı ile yağlanır ve bacaklar aşağıdan yukarıya doğru ovu lur. Bu ovma ve sivalama işi de 5 dakika kadar sürdürülmelidir.

Genel tedbirler:

Kan dolaşımını yavaşlatan sıkı ayakkabı, sıkı çorap, ço rap bağı, kemer, korse gibi şeyler çıkartılmalı veya gevşetilmelidir. Uzun sü re ayakta durulmamalı, dikilmek zorunluluğu varsa, ayaklarda duruş şekli sık sık değiştirilmeldir. Geceleri ayak ucuna yastık konulmalıdır. Peklik varsa hemen giderilmeli ve peklik olmama çarelerine bakılmalıdır. Yazın bacakla ra deniz ve güneş banyosu tatbik edilmelidir. Yiyeceklerde tuz ve su miktarı azaltılarak, toplardamarların fazla yölen mesi önlenmelidir.

Şifalı bitkilerle tedavi:

* Dulavratotu kökü (Lappa majör): 1 litre suya 40 g kök doğranarak ko nur, 15 dk. kaynatıp 30 dk. demlenir ve süzülür. Günde bundan 2 ye mek arası saatlerde 3 su bardağı içilir.h

* Çoban çantası: 1 litre suya 40 g ufalanmış bitki konur. 15 dk. kaynatıp 30 dk. demlenir ve süzülür. Günde 4 su bardağı içilir. Kanamayı durdu rur ve şişmiş damarların zamanla büyümesini sağlar.

* Arslandişi (Taraxacum): 1 litre sıcak suya 60 g konur, 20 dk. sonra si zülür. Günde 3 su bardağı içilir. Karaciğer ve safra yollarını düzeltir, a kolesterolü düşürür, kanı temizler ve böylece hemoroid ve varisin geç mesini sağlar.

*Yabani hindiba: Yaprak ve kökleri arslan dişi gibi kullanılır. Etkisi ay nıdır. desa salide lennub

*Servi tohumu: Toplardamarları kuvvetlendirir, zamanla onları büzül mesini ve normal şeklini almasını sağlar. 1 su bardağı kaynar suya 1/2 kahve kaşığı öğütülmüş tohum konur, 10 dk. sonra süzülür ve 2 yemek arası saatlerde olmak üzere 1-2 bardak içilir. Hemoroid ve varisi zamanla geçirir.

Yazılarımız bilgi amaçlıdır kitaplardan alıntıdır. Doktorunuza danışınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com’da Blog Oluşturun.